Nyheder fra FDR

  - Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september

  Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, når der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et overgangsår i forhold til den nye ferielov.

  Overgangsåret inden den nye ferielov står snart for døren, og det betyder, at du skal være ekstra opmærksom, når du indberetter feriepenge fra den 1. september. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du allerede nu læse, hvad den nye ferielov betyder for din indberetning af feriepenge til eIndkomst. Her kan du finde vejledning om overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

  Feriepenge – nu kan de også være brutto
  Indtil nu har feriepenge altid skullet indberettes som nettoferiepenge, dvs. efter skat. Fra den 1. september skal du være opmærksom på, om de skal indberettes brutto eller netto. Det betyder, at det bliver ekstra vigtigt at have styr på medarbejdernes lønperioder, overenskomster og fratrædelsesdatoer for at kunne indberette korrekt

  Læs mere på skats hjemmeside..Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september

  - Nye regler for revisorers efteruddannelse

  Med den nye efteruddannelsesbekendtgørelse reduceres de fagområder som revisor skal tage efteruddannelse inden for fra 3 til 2 således, at fagområderne fremadrettet er:

  • Revisions- og erklæringsområdet
  • Anden relevant lovgivning og faglige standarder
  • Fagområdet ”Indirekte og direkte skatter” udgår som selvstændigt fagområde, men er indeholdt i ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

  Inden for de 2 fagområder gives der i bekendtgørelsen flere eksempler på, hvad der kan medregnes som efteruddannelse. Eksempelvis er digitalisering, ledelse, hvidvasklovgivning og reglerne om persondatabeskyttelse nu positivt nævnt som emner, der kan medtages som efteruddannelse.

  Fra den 3-års periode der begynder den 1. januar 2021, skal revisor vælge mellem 2 alternativer til opfyldelse af efteruddannelseskravet.

  Læs mere hos Erhvervsstyrelsen

  - Nu er de nye regler om moms på gavekort trådt i kraft

  Fra 1. juli 2019 skal de fleste virksomheder, der sælger gavekort, til at opkræve momsen allerede ved udstedelsen.

  - Færre skal betale "bamse-afgift"

  Grænsen, for hvornår der skal betales gevinstafgift, hæves

  - Er din virksomhed klar til Brexit?

  Erhvervstyrelsen har lanceret en tjekliste i forbindelse med Brexit, til dig der handler med England. 

  - Lovforslag om elektronisk fakturering vedtaget

  Ny lov gør det lettere for virksomheder at sende elektroniske fakturaer på tværs af EU-medlemslande.

  - Skattekontoen: Husk 5 dages-reglen, når du indberetter og betaler

  Når du indberetter moms, A-skat, AM-bidrag mm. for din virksomhed, skal du huske at skelne mellem indberetningsfristen og betalingsperioden. Du må meget gerne indberette i god tid før fristen, men betalingen via Skattekontoen skal først ske til selve fristen, eller tidligst fem hverdage før. Ellers bliver pengene tilbagebetalt.

  - Moms- og skattetjekket sparer tid og giver større tryghed

  Små og mellemstore virksomheder kan lade en revisor eller skattefaglig rådgiver gennemgå deres regnskab i forbindelse med selvangivelsen. Formålet med moms- og skattetjekket er at rette typiske fejl. Det giver virksomhederne en tryghed og frigør tid til andre opgaver.

  - Snerydning på arbejdspladsen - dit ansvar?

  Vintersæsonen står for døren, og det betyder kulde, regn, sne og slud. I den forbindelse bør virksomheder sikre sig, at der på arbejdspladsen er taget de nødvendige skridt for at sikre sig mod glat føre.

  - Sidste chance for at registrere reelle ejere

  Virksomheder risikerer tvangsopløsning på grund af manglende registrering af reelle ejere.